Benarlah kata punjangga,pengalaman adalah guru terbaik yang tidak pernah ternilai biarpun segunung emas permata mendatang,pengalaman mematangkan dan mendewasakan untuk teguh berdiri dan lebih berhati-hati agar tidak jatuh sekali lagi.Hidup ini tidak bermakna tanpa cabaran bukan?

Blog ini tercatat segala rahsia hati.Catatan yang sarat dengan pengalaman,kasih sayang,suka duka kehidupan ,pengetahuan dan erti kehidupan seorang guru.

Cerita suka dukaku ku kongsikan ...


Terima Kasih Atas Kunjungan

Pengikut

Nak Royak Sikit

Ini adalah blog peribadi. Sebarang pendapat yang saya nukilkan di sini adalah dari saya sendiri, tidak melibatkan sesiapa kecuali jika saya letakkan nama pemiliknya. Sebarang COPYPASTE darihttp://kenangansilam-ita.blogspot.com adalah dibenarkan dengan syarat dikreditkan ke blog ini. Sama-sama menyebarkan perkara yang bermanfaat. Terima kasih dari http://kenangansilam-ita.blogspot.com

Terima Kasih seharum kasturi...semoga berkunjung lagi..


Ilham dan ilmu itu milik Allah,seolah-olah dipinjamkan sahaja insan kerdil seperti saya. Saya bagaika bermimpi kerana dapat meninggalkan catatan ini kepada kalian yang membaca ...

Nie Lagi Citernya

Sesekali kita renung,hamparan dunia ,melalui bijaksana,mewahnya pemberian-Nya,hanya kita sering lupa,mengucap rasa syukur pada-Nya. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Tak kira sepanjang atau sependek mana catatan ini pun, yang penting isi di dalamnya..dibaca, difahami dan diambil ikhtibar dan pengajaran daripadanya

Khamis, 12 September 2013PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTERGRASI

SMK DEMAK BARU
JALAN DIPLOMATIK, OFF JALAN BAKO,
93050,KUCHING,
SARAWAK


 KE ARAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN KHAS’
MUKADIMAH


            Sistem Pendidikan Khas dilaksanakan di Malaysia, Akta Pelajaran 1961 telah digunapakai di dalam Akta pelajaran 1961, sekolah khas bermakna sekolah yang menyediakan perkhidmatan khas untuk murid-murid yang kurang upaya. Akta ini juga telah memberi fokus kepada pendidikan kanak-kanak cacat dan bermasalahan pembelajaran, justeru itu telah diambil alih oleh pihak kerajaan untuk mengendalikannya.

            Selain itu juga badan-badan sukarela (NGO) juga digalakkan bersama-sama untuk memajukan Pendidikan Khas. Dalam Akta ini ia juga turut menyentuh tentang pengajaran pemulihan, kaedah mengajar, bahan bantu mengajar, bilik darjah serta peruntukkan guru pemulihan.

            Pendidikan khas adalah merujuk kepada pendidikan kanak-kanak yang luar biasa dari segi intelek, fizikal, sosial atau emosi, tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa. Lantaran dengan itu kanak-kanak ini memerlukan pengajaran ubahsuaian dan perkhidmatan khas. 

            Oleh itu dengan inisiatif pihak pentadbiran sekolah SMK Demak Baru telah mencadangkan satu lagi projek kemahiran untuk membantu pelajar berkeperluan khas bermasalahan pembelajaran di sekolah ini dengan membuka satu Projek Perkhidmatan Mendobi PPKI bagi memberi kemahiran dan membantu pelajar berkeperluan khas bermasalahan pembelajaran pelbagai kategori  ini boleh hidup berdikari di suatu hari ini.


ISI KANDUNGAN


BIL

KANDUNGAN

MUKASURAT

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

Pengenalan
Nama Projek
Tarikh Beroperasi
Tempat
Rasional

m.s 5
m.s 5
m.s 5
m.s 5
m.s 5


6.0
7.0
8.0
9.0

Matlamat
Objektif
Peralatan yang diperlukan
Anggaran kos perbelanjaan

m.s 6
m.s 6
m.s 6
m.s 6


10.0
11.0
12.0
13.0

Kumpulan Sasaran
Cadangan Aktiviti
Strategi perlaksanaan
Tindakan


m.s 7
m.s 7
m.s 7
 m.s 7

14.0

Jawatankuasa Perlaksana

m.s 8


15.0

Penutup


m.s 9

LAMPIRAN
Lampiran A :
A. Jawatankuasa Tertinggi
B. Ahli Jawatankuasa Perlaksana


m.s 10
m.s 11-12


Lampiran B ;
Jadual Kerja


m.s 13-14


Lampiran C :
A. Bajet Projek
B. Anggaran Kos Projek
m.s 15-17


Lampiran D :
1.1 Perakuan Penyelaras Aktiviti
1.2 Perakuan / Komen dan kelulusan Pengetua
1.3 Perakuan / Komen dan kelulusan TNC/ HEPA

m.s 18-19


Lampiran E :
Justifikasi Tugas AJK Perlaksana Projekm.s 20-21


Senarai Semak

m.s 22Carta Aliran Kerja

m.s 23


Lampiran F:
Gambar Mesin-mesin dan Peralatan untuk projek


m.s 24- 25Lampiran G :
Foto Bilik Rawatan sebelum pengubahsuaian  


                                                                      
KERTAS KERJA
PROJEK PERKHIDMATAN MENDOBI PENDIDIKAN KHAS
SMK DEMAK BARU


1.0     PENGENALAN

            1.1        Pendidikan Khas SMK Demak Baru menempatkan  murid-murid                                         berkeperluan khas yang bermasalah pembelajaran yang merangkumi
                        Autisme, Disleksia, ADHD, Sindrom Down  dan bermasalahan lemah                                 pembelajaran. Ia terdiri daripada 91 orang pelajar.
           
            1.2       Projek Pendidikan Khas SMK Demak Baru bermatlamat untuk melahirkan
                        murid pendidikan khas yang berkemahiran, berketrampilan dan memberi                                     peluang pekerjaan yang menjurus ke arah hidup berdikari. Moto Program                                    Pendidikan Khas “ KE ARAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN KHAS                          akan terus direalisasikan demi masa depan murid-murid istimewa.


2.0     NAMA PROJEK

            PROJEK  PERKHIDMATAN MENDOBI
           
            Projek ini mendapat usahasama daripada  Jabatan LHDN ( Lembaga Hasil Dalam Negeri)          Sarawak dan SPSPK dari segi kewangan dan peralatan, dan SPSPK dari segi menyalur         peruntukan PCG dan khidmat nasihat.3.0     TARIKH BEROPERASI

            Mula dari Januari 20144.0     TEMPAT

            Bilik Rawatan SMK Demak Baru ( pengubahsuaian)5.0     RASIONAL

            Melatih murd-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran untuk
            menguasai kemahiran dalam bidang dobi mendobi dan mendapat peluang
            kerjaya serta  mengajar mereka hidup berdikari suatu hari nanti.


6.0     MATLAMAT

            6.1       Membantu murid-murid berkeperluan khas hidup berdikari.

            6.2       Memaksimum potensi intelek, emosi, jasmani dan sosial.

            6.3       Menyediakan diri untuk hidup dalam masyarakat.

                       

7.0     OBJEKTIF

            Melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, berdikari,
            mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari
            potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang
            seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.8.0     PERALATAN  YANG DIPERLUKAN

            8.1       Mesin-mesin Asas untuk mendobi ( sila rujuk lampiran)

            8.2       Peralatan mendobi

            8.3       Detergen mendobi9.0     ANGGARAN KOS PERBELANJAAN

            RM 7000 .00  ( sila rujuk Anggaran Kos Perbelanjaan)10.0   KUMPULAN SASARAN

            10.1      3 orang pelajar berkeperluan khas bermasalah pembelajaran  kategori ( Lemah                 Pembelajaran) – secara tetap

            10.2     3 orang pelajar  berkeperluan khas bermasalah pembelajaran kategori Autisme –
                        secara tetap

            10.3     60 orang pelajarberkeperluan khas  bermasalah pembelajaran pelbagai kategori
                        kecacatan secara berjadual.
11.0    CADANGAN AKTIVITI

            11.1       Mendobi pakaian, cadar dan alat kelengkapan rumah yang lain.

            11.2      Menseterika pakaian.

            11.3      Memperbaiki pakaian.
12.0   STRATEGI PELAKSANAAN

            12.1      Pembentangan Kertas Kerja.

            12.2     Pembentukan Jawatankuasa Kerja Projek.

            12.3     Permohonan kebenaran Pengetua.

            12.4     Pengagihan tugas.
13.0   TINDAKAN

            13.1      Perlaksanaan projek

            13.2     Pemantauan projek

            13.3     Post Mortem
           
14.0   JAWATANKUASA PELAKSANA

            Penaung           :                       Lembaga Hasil dalam Negeri Sarawak

                                                            Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas , JPN
                                                            Sarawak


            Penasihat         :                       Hajjah Fatimah Binti Hamid
                                                            Pengetua
                                                            SMK Demak Baru


            Pengerusi         :                       Encik Jamal Shukuri Bin Bolhassan
                                                            Penolong Kanan Pendidikan Khas
                                                            PPKI SMK Demak Baru


            Penolong Pengerusi     :           Puan Norzita Binti Mohammad
                                                            Setiausaha Hal Ehwal Murid
                                                            Pendidikan Khas

           
            Penyelaras Projek :                  Puan Siti Haida Binti Mohammed Nanek
                                                            Penyelaras Projek
                                                            Guru Pendidikan Khas

            Setiausaha:                              Puan Melissa Abdullah
                                                            Pembantu Murid Pendidikan Khas
                                                            SMK Demak Baru


            Bendahari :                             Puan Chong Fui Fong
                                                            Guru Pendidikan Khas
                                                            SMK Demak Baru


            Ahli Jawatankuasa Kecil:        (Guru dan PPM Pendidikan Khas)

                                                            Puan Zaimash Binti Mat Yaakub
                                                            Guru Pendidikan Khas
                                                            SMK Demak Baru

                                                            Encik Jamaludin Bin Juni
                                                            Pembantu Murid Pendidikan Khas
                                                            SMK Demak Baru

                                                            Cik Nilip Ak Philip
                                                            Pembantu Murid Pendidikan Khas
                                                            SMK Demak Baru

                                                           
                                               

15.0   PENUTUP

            Dengan terlaksananya Projek Perkhidmatan Mendobi Pendidikan Khas SMK Demak Baru            ini akan memberi peluang kerjaya dan kemahiran dalam membantu pelajar-pelajar           berkeperluan khas bermasalahan pembelajaran menghadapi masa depan dan boleh hidup berdikari.

            Diharapkan agar segala perancangan akan berjalan dengan lancar dalam perlaksanaan   projek ini nanti.

            Oleh itu, segala kerjasama dan komitmen daripada semua pihak sama ada secara           langsung mahupun tidak langsung amat diperlukan agar matlamat untuk membantu pelajar-pelajar berkeperluan khas bermasalahan pembelajaran dapat direalisasikan.            Sekian, terima kasih.


           

            Disediakan oleh:

            ______________________________

            SITI HAIDA BINTI MOHAMMED NANEK
            Penyelaras Projek Perkhidmatan Dobi
            Pendidikan Khas
            SMK Demak Baru
            2013


.LAMPIRAN A

AHLI JAWATANKUASA

Justifikasi Ahli Jawatankuasa ( sila rujuk bahagian lampiran ).

A.      Jawatankuasa Tertinggi.


            Penaung           :                       Kerjasama dengan
                                                            Lembaga Hasil Dalam Negeri Sarawak
                                                            Kuching, Sarawak

                                                            Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas ,
                                                            JPN, Sarawak
                                                                                                           

            Penasihat         :                       Hajjah Fatimah Binti Hamid
                                                            Pengetua
                                                            SMK Demak Baru


            Pengerusi         :                       Encik Jamal Shukuri Bin Bolhassan
                                                            Ketua Penolong Kanan Pendidikan Khas
                                                            SMK Demak Baru


            Penolong Pengerusi     :           Puan Norzita Binti Mohammad
                                                            Setiausaha Hal Ehwal Murid
                                                            Pendidikan Khas
                                                            SMK Demak Baru

           
            Penyelaras Projek :                  Puan Siti Haida Binti Mohammed Nanek
                                                            Penyelaras Projek
                                                            Guru Pendidikan Khas
                                                            SMK Demak Baru


            Setiausaha:                              Puan Melissa Abdullah
                                                            Pembantu Murid Pendidikan Khas
                                                            SMK Demak Baru


            Bendahari :                             Puan Chong Fui Fong
                                                            Guru Pendidikan Khas
                                                            SMK Demak Baru


B.       Ahli Jawatankuasa  Pelaksana ( Bahagian ).

           

BAHAGIAN


PEGAWAI PERLAKSANA


Modul dan Pengisian :


Puan Siti Haida Mohammed Nanek


Aset Harta Modal Peralatan :


Kewangan:

Inventori Harta Modal:


Encik Jamaludin Bin Juni
Cik Nilip Ak Philip

Puan Chong Fui Fong

Puan Melissa Abdullah

Penyediaan  Bilik  Dobi :

Layout ruang kerja dobi/
Amalan 5S :

Buku Inventori:

Buku rekod perkhidmatan:


Petugas  mendobi:


Pihak Pentadbir sekolah

Penyelaras Projek / pelajar PPKI


Penyelaras Projek

Pengerusi Pelajar PPKI ( yang boleh dipercayai)

Pelajar berkeperluan khas bermasalah pembelajaran yang telah dipilih seramai 6 orang dan berkeupayaan yang tetap.Publisiti  dan Tugas Khas:Puan Siti Haida Mohammed Nanek
Penyelaras Projek

Kerjasama :
Guru ,PPM dan pelajar  PPKI
SMK Demak Baru.


Pegawai Pemantau:

Hajjah Fatimah Hamid
Pengetua
SMK Demak Baru


Encik Jamal Shukuri Bolhassan
Penolong Kanan Pendidikan Khas
SMK Demak Baru


Puan Norzita Mohammad
Setiausaha Hal Ehwal Murid PPKI
SMK Demak Baru


Pegawai
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Sarawak ( dari masa ke semasa)

Pegawai
Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas ,
JPN, Sarawak


Juru Audit Dalaman


Juru Audit LuaranLAMPIRAN B

Jadual Kerja : ( Jadual kerja adalah berdasarkan kepada jangka masa maksimum untuk perlaksanaan sesuatu projek bermula daripada pembentangan cadangan aktiviti oleh penyelaras projek sehingga sesuatu projek itu dilaksanakan).

Bil.

   JUSTIFIKASI KERJA           MINGGU PELAKSANAAN

Bulan (Sept)


Bulan (Okt)


Bulan (Nov)

Bulan
(Dis)

*Bulan
(Jan) 2014

M1/
M2
M3/
M4
M1/
M2
M3/
M4
M1/
M2
M3/
M4
M1/
M2
M3/
M4
M1/
M2
M3/
M4

1

Perbincangan awal antara Pengerusi dengan Pengetua SMK Demak Baru.

2

Sediakan Kertas Kerja Projek .

3

Perjumpaan Penasihat, Pengerusi, Penyelaras Projek bersama jawatankuasa (lantikan, mesyuarat pertama dan melengkapkan Kertas Kerja oleh Jawatankuasa projek yang terlibat.

4

Semakan Kertas Kerja oleh Pengerusi projek dan pembetulan semula Kertas Kerja.

5

Semakan dan kelulusan menjalankan projek daripada Pengetua SMK Demak Baru.

6

Kertas Kerja diajukan kepada Pengerusi dan Pengetua SMK Demak Baru untuk mendapat kelulusan.

7

Pembetulan semula Kertas Kerja dan diajukan semula kepada Pengetua SMK Demak Baru.

8

Mendapat kelulusan daripada Pengetua serta mula menjalankan aktiviti.

9

Pemantauan berkala oleh Penasihat dan Pengerusi  Projek.

10

Projek dirasmikan dan dilaksanakan pada
Tarikh :  24 Oktorber 2013

Tempat: Lobi SMK Demak Baru


Perasmian oleh penaja sumbangan.


Kehadiran : Penaja Utama
                  Pihak Pentadbir Sekolah
                  Guru-guru dan PPM (PPKI)
                  Ibubapa Pelajar PPKI
                  Pelajar PPKI

11

Mengajukan Draf Laporan Kewangan kepada Jawatankuasa Audit Dalaman
SMK Demak Baru.

12

Mesyuarat Post Mortem antara penyelaras projek dengan jawatankuasa pelajar PPKI.

Menyediakan Brosur Perkhidmatan dan mengedarkannya kepada Guru-guru Aliran Perdana dan staf sokongan.

13

Menyediakan Buku inventori perkhidmatan dan Laporan Kewangan. Perlu disemak, disahkan oleh Pengerusi Projek. ( dicadangkan setiap bulan terutama Laporan Kewangan).

14

Pengerusi membentangkan Laporan Projek berserta Laporan Kewangan kepada pihak Pengurusan Sekolah.

15

Laporan lengkap Projek diajukan kepada pihak Pengurusan Sekolah dan Jabatan Bendahari ( dalam jangkamasa 4 minggu selepas projek dilaksanakan.

Penyelaras projek bertanggungjawab memastikan projek dijalankan dengan lancar dan sistematik.

Penambahbaikan dan memperbaiki kelemahan perkhidmatan dari masa ke semasa.
Disediakan oleh :

_______________________

SITI HAIDA  BINTI  MOHAMMED NANEK
Penyelaras Projek Perkhidmatan Mendobi
Guru Pendidikan Khas
SMK Demak Baru
2013    
LAMPIRAN C:

Bajet Projek: ( Cadangan terperinci bagi projek yang bakal dilaksanakan).

Anggaran Kos Projek:


BIL

KLASSIFIKASI ITEM

KAPASITI/ SPEKSIFIKASI
ITEM

KOS SEUNIT

KUANTITI

JUMLAH KOS


1

Peralatan Mesin:

a. Washer


b. Dryer (Stack Dryer)


c.  Iron c/w boilder


d. Iron Board


e. Penimbang Digital (portable)


f.  Arm Iron Boardg. Steam Ironh. Heavyweight Dry Iron


i. Garment Steamer-       10 kg


-       7 kg


-       Good kualiti


-       Good kualiti


-       Heavyduty digital scale


-       portable-       portable
-       Model FSI 7978
-       Power:1800w

-       Weight : 2.2 kg
-       Power: 1000w


-       FGS 1916
-       Steam Pressure: 1.0 bar
Anggaran
RM 1000.00

Anggaran
RM 1200.00

Anggaran
RM 150.00

Anggaran
RM 40.00

Anggaran
RM 250.00


Anggaran
RM 35.00


*RM 81.00*RM 81.00*RM 349.002 unit


2 unit


1 unit


3 unit


1 unit2 unit2 unit2 unit2 unitJUMLAH A:RM 2000.00


RM 2400.00


RM 150.00


RM 120.00


RM 250.00RM 70.00RM 162.00RM 162.00RM 698.00RM 6,012.00


2

Peralatan mendobi ( Alatan kecil):

a. Hanger ( plastik)
b. Penyepit ( plastik)
c. Penyidai pakaian
   besi (kualiti )d. Troli ( aluminium)e.  Bakul pakaian
( besar)-plastik


f.  Bakul pakaian
   (sederhana)-plastik


f.  Besen plastik ( besar)g. Berus sabuth. Berus plastiki.  Plastik (pakaian)


j. plastik meletak
   pakaian

k. Detergen / sabun
pencuci

Kos pelbagai
-       Sederhana
-       Tahan-       Tahan
-       Besi
-       Ada roller ( flexible)


-       aluminium
-       tahan


-       segi empat-       segi empat-       bulat
-       plastik


-       jenis sabut-       jenis plastik-       tahan
-       untuk menyimpan pakaian yang sudah didobi


-       tahan
-       untuk membungkus pakaian yang sudah didobi


-       fluid detergent
-       pelembut pakaian
-       pewangi pakaian
-       sabun menghilang
kesan kekotoran
-       peluntur pakaian
-       bahan pemudah menseterika

Anggaran
RM 8.00
- 1 dozen


Anggaran
RM 3.00
- 1 dozen


Anggaran
RM 250.00Anggaran
RM 80.00


Anggaran
RM 25.00


Anggaran
RM 18.00


Anggaran
RM15.00


Anggaran
RM 2.50


Anggaran
RM 2.00


Anggaran
RM 20.00
Per Kilo
Anggaran
RM 10.00
Per Kilo
Anggaran
RM 100.00
10 dozen
5 dozen
1 unit
1 unit4 unit4 unit4 unit4 unit4 unit4 kilo


4 kilo


Tertakluk jumlah bahan detergen yang digunakan.
JUMLAH B:
RM 80.00
RM 15.00
RM250.00
RM 80.00RM 100.00RM 72.00RM 60.00RM 10.00RM 8.00RM 80.00


RM 40.00


RM 100.00


RM 93.00

988.00
3


Kos keseluruhan item dan barangan mendobi
/ Kos Projek:

( A + B) = C
JUMLAH A
      +
JUMLAH B= JUMLAH C

RM 7000.00

Petunjuk:

  •  ‘ *    adalah harga kos item sebenar dari katalog ( tertakluk pada terma dan syarat)LAMPIRAN D:

1.1      Perakuan Penyelaras Aktiviti :


Ulasan Penyelaras
Projek:
Nama & Tandatangan:


Tarikh:

1.2     Perakuan / Komen dan kelulusan Pengetua:Keputusan:


______________________________Diperakukan / diluluskan


______________________________Tidak diperakukan/ Tidak
                                                    diluluskan.

Ulasan / Komen :

Nama & Tandatangan :
Tarikh:  _________________ Cop  Rasmi Sekolah:
Peruntukan diluluskan:
Jumlah : RM _____________________ sahaja.

Tempoh Masa
diluluskan:1.3     Perakuan / Komen dan Kelulusan  TNC / HEPA:Keputusan :
Peruntukan
Diluluskan:
Tempoh Masa
diluluskan:


         
LAMPIRAN E:

JUSTIFIKASI TUGAS AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PROJEK PERKHIDMATAN MENDOBI

PPKI ( SMK DEMAK BARU) :


TUGAS
AJK
PELAKSANABIDANG TUGAS

Pengerusi


·         Bertanggungjawab membantu Penyelaras Projek
·         Membuat keputusan bersama-sama dengan Penyelaras Projek dan Penasihat terhadap sesuatu perkara yang dirasakan sukar diputuskan bersama Ahli Jawatankuasa Pelaksana lain.
·         Sebagai bahan rujuk dan pemudahcara kepada AJK pelaksana dalam melaksanakan projek yang ditetapkan.


Penyelaras

·         Bertanggungjawab sebagai penyelaras projek yang dirancangkan dan ditetapkan.
·         Membuat keputusan bersama-sama dengan AJK terhadap sesuatu perkara yang dirasakan sukar diputuskan bersama Ahli Jawatankuasa Pelaksana lain.
·         Memastikan perjalanan projek berjalan dengan lancar dan sempurna seperti mana yang telah dirancangkan.
·         Bersama-sama mengadakan perbincangan dengan pihak luar ( sekiranya melibatkan pihak luar).
·         Sebagai bahan rujuk dan pemudahcara kepada AJK pelaksana dalam melaksanakan aktiviti yang dijalankan.
·         Membimbing pelajar PPKI sebagai petugas yang komitted, sistematik dan berdisplin tinggi.


Setiausaha·         Menyediakan agenda dan minit mesyuarat.
·         Memaklumkan kepada Ahli tentang panggilan mesyuarat.
·         Menyediakan surat-surat yang berkaitan.
·         Menyediakan laporan akhir projek untuk dihantar kepada Pengurusan Sekolah.


Bendahari·         Merangka dan merancang belanjawan projek.
·         Menerima wang daripada bendahari / sumber kewangan lain dan memasukkan ke dalam akaun dengan menggunakan borang khas.
·         Mendapat anggaran perbelanjaan daripada setiap jawatankuasa yang terlibat.
·         Mengawal, menyimpan dan merekod kemasukan dan mengeluarkan wang ( setiap pengeluaran wang hendaklah disertakan dengan resit rasmi.)
·         Menyediakan dan membentangkan laporan kewangan projek setiap kali mesyuarat projek diadakan.
·         Menyediakan laporan kewangan akhir projek untuk diserahkan kepada Jawatankuasa Audit Dalaman sekolah.
·         Memastikan sebarang tuntutan yang dibuat oleh AJK dengan menggunakan Borang Khas berserta resit rasmi.
·         Menyimpan dokumen – dokumen / resit kewangan.
·         Menyerahkan 2 salinan laporan kewangan akhir projek yang telah disahkan oleh Jawatankuasa Audit Dalaman Sekolah kepada Jabatan HEPA dan Pejabat sekolah.

AJK Modul dan
Pengisian Projek


·         Memastikan semua surat-menyurat difailkan dan follow up sentiasa.
·         Menyiapkan Jadual Tindakan bagi setiap projek yang telah dijalankan dan memastikan AJK pelajar bertugas telah diberitahu.
·         Memastikan modul untuk projek disiapkan dan menjalankan T.O.T bersama AJK.
·         Menyediakan Laporan Akhir AJK Modul dan Pengisian.
·         Menyediakan Jadual Bertugas secara berkala dengan adil dan sistematik.
·         Menyediakan suasana Ruangan Bilik Dobi sentiasa kemas, bersih , ceria dengan mengamalkan Sistem 5S.
·         Menyediakan kep dan apron khas mendobi kepada pelajar PPKI yang bertugas agar sentiasa nampak berhemah.


AJK Publisiti dan Tajaan


·         Merancang strategi promosi projek ( Memo dan Banner).
·         Membuat hebahan media cetak dan elekronik dalam dan luar sekolah.
·         Bertindak selaku Juru Kamera projek.
·         Mendapatkan maklumat penaja.
·         Mendapatkan surat dan tandatangan melalui Pengetua SMK Demak Baru untuk mendapatkan tajaan dan sumbangan.
·         Menghubungi dan membuat tindakan susulan untuk mendapatkan sumbangan dan tajaan.
·         Menyediakan Laporan akhir Publisiti dan tajaan.
·         Menyediakan Brosur Perkhidmatan mendobi untuk Warga SMK Demak Baru.


AJK Tugas Khas·         Menguruskan borang-borang tempahan / perkhidmatan.
·         Menguruskan dan mengendalikan jadual perniagaan perkhidmatan mengikut masa yang ditetapkan.
·         Memastikan dan menyelaraskan petugas ( pelajar yang bertugas ) menjalankan tugas dengan baik dan lancar.
·         Membantu dan memberi bimbingan tunjuk cara pengendalian mendobi.
·         Melaksanakan tugas mengikut keperluan projek dari masa ke semasa.
·         Mengumpul dan menydiakan Laporan AJK Tugas-tugas Khas.
·         Membantu membuat Inventori Kew. Harta Modal dan rekod tempahan perkhidmatan dari masa ke semasa.
·         Menyediakan Jadual Waktu Operasi Projek.
      SENARAI SEMAK ( SILA TANDAKAN  / )
      ______________________________________

                      
                        Perincian kewangan berdasarkan keperluan projek.
 
                        Justifikasi kerja setiap Ahli Jawatankuasa Projek.
 
                        Komen dan ulasan daripada JAKMAS.
 
                         Pengesahan Penerimaan daripada Pejabat Pengurusan Sekolah.
 
                        Ulasan dan tandatangan Penyelaras Projek.


                       
                        Ulasan dan pengesahan daripada Pengetua SMK Demak Baru.
 
                        Carta Aliran Kerja disediakan.
                                                       Description: hh2   

        CARTA ALIRAN KERJA PELAKSANA PROJEK PERKHIDMATAN MENDOBI
                                   PELAJAR PPKI SMK DEMAK BARU
                                           SESI 2014.

Oval: PERBINCANGAN 
PENGERUSI
PENASIHAT
PROJEK
Rounded Rectangle: KELULUSAN 
PROJEK DARIPADA
PENGETUA


Rounded Rectangle: MENYEDIAKAN / MENCARI 
SUMBER DANA / PERALATAN UNTUK PERLAKSANAAN PROJEK 


RAJAH : 1.0LAMPIRAN F:

GAMBAR MESIN-MESIN BASUH DAN PERALATAN UNTUK MENDOBI:

dobi 12   dobi 3

Rajah : 1  RUANGAN MENDOBI                        Rajah : 2  RUANGAN AMPAIAN

dobi 4    dobi 6

Rajah :3  BAHAGIAN JEMURAN                  Rajah : 4  CONTOH RUANG DOBI 5S

dobi 7     dobi 8

Rajah: 5 AMPAIAN PORTABLE                     Rajah: 6  MESIN DRYERdobi  dob 8

Rajah : 7  MESIN WASHER                      Rajah: 8  PELEMBUT FABRIK


sd      wq

Rajah : 9  DETERGEN JENIS CECAIR                  Rajah: 10  DETERGEN JENIS SERBUK

xc      zs

Rajah: 11   SABUN CECAIR                      Rajah: 12    LAUNDRY DETERGENT         
lp         h
Rajah: 13   DRY IRON                                      Rajah: 14    HEAVYWEIGHT IRON

    frak
Rajah: 15  GARMENT STEAMER                         Rajah: 16    RAK PAKAIAN


e   


Rajah : 16   DRYER MACHINE ( TUMBLE DRY)                                 
                                                                  


rf           zxc
Rajah: 18                                        Rajah: 19
PENYIDAI PAKAIAN BERROLLER                BOARD  SETERIKA


kul      images (4)

Rajah: 20                                     Rajah: 21
PENYEPIT PAKAIAN                       BAKUL PENGASINGAN PAKAIAN

hanger Rajah: 22  PENGGANTUNG PAKAIAN
 images (5)   images (6)

Rajah: 23                                       Rajah:  24
BERUS PAKAIAN (PLASTIK)                 PENYIDAI PAKAIAN PORTABLE


images images (3)

Rajah: 25                                                Rajah: 26 
BAKUL PAKAIAN BASUHAN                        PENYIDAI ARTIKEL KECIL


images (2)      images (1)

 Rajah: 27                                    Rajah: 28
 HANGER STOKING                            CONTOH  RUANGAN MENDOBI KONDUKSIFLAMPIRAN G :
                                                         
       

2013-09-09 10

RAJAH : 29 RUANG DOBI YANG DICADANG

2013-09-09 10

RAJAH:  30  RUANG  MENDOBI

BUNGA3


` KE ARAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN KHAS `


SMK DEMAK BARU
JALAN DIPLOMATIK, OFF JALAN BAKO
93050, KUCHING
SARAWAK

 Tel:   082 – 311670
Fax:    082 -  312721


SEKIAN TERIMA KASIH.


BUNGA3

DISEDIAKAN OLEH :                                          DISEMAK  OLEH:

________________________                              _______________________

SITI HAIDA BINTI MOHAMMED NANEK    ENCIK JAMAL SHUKURI BIN BOLHASSAN
PENYELARAS PROJEK,                                       PENOLONG KANAN PPKI,
GURU PENDIDIKAN KHAS,                                SMK DEMAK BARU,                             
SMK DEMAK BARU,                                          KUCHING,
2013.                                                                2013.                                                   
                                                                                               

DISAHKAN OLEH:

_________________________

HAJAH FATIMAH BINTI HAMID
PENGETUA
SMK DEMAK BARU,
KUCHING,
2013.

1 ulasan:

  1. Salam cikgu,
    Terima kasih di atas perkongsian ini.
    Saya mohon share yer untuk dijadikan rujukan.

    BalasPadam

Titipkanlah Kata Hulurkanlah idea
Kongsi cerita membawa bahagia
persahabatan terjalin kemesraan berputik
walaupun hanya sekadar alam maya

TERIMA KASIH TEMAN!!!!